Pārdevējiem

Bagāta pieredze ir profesionālas pieejas garantija darbā ar jūsu objektu.
Mēs garantējam profesionālu pieeju objekta analīzei un tā sagatavošanai pārdošanai. Pacietība un liela pieredze pārrunu vadīšanā ir tas, , ko īpaši augstu vērtē objektu īpašnieki darbā ar Silver Fox.
Pakalpojumi
 • Проверка документации, юридического статуса объекта
  Objekta dokumentācijas un juridiskā statusa pārbaude
 • Расчёты доходности
  Ienesīguma aprēķini
 • Анализ потенциала объекта
  Objekta potenciāla analīze
 • Работа с клиентами-покупателями напрямую
  Tiešais darbs ar klientiem - pircējiem
 • Личная встреча владельца недвижимости и ее потенциального покупателя
  Nekustamā īpašuma īpašnieka tieša tikšanās ar potenciālo pircēju
 • Планирование хода сделки, выявление вопросов, подлежащих решению
  Darījuma norises plānošana, risināmo jautājumu noskaidrošana
 • Решение задач в процессе сделки
  Problēmu/jautājumu risināšana darījuma procesā
 • Сопровождение сделки до исполнения всех её условий
  Darījuma apkalpošana līdz visu tā noteikumu izpildei
Uzdodiet jautājumu par komercīpašuma pirkšanu vai pārdošanu Silver Fox speciālistam
Silver Fox speciālists sazināsies ar Jums