TĀLR. +371 670 205 91

MOB. +371 2547 27 27

Atpakaļ zvans

Īstenotie darījumi

Darījuma norise

Pircēja meklējumi attiecīgajam objektam prasīja 2 gadus. Vairāku potenciālo pircēju priekšlikumus Pārdevējs noraidīja.

Author:DENISS KIMS

Ar Silver Fox risinājumus var rast tur, kur citi saskata strupceļu DENISS KIMS

Pārdevēja nekustamā īpašuma pārvaldnieks rīkojās saskaņā ar striktu procedūru. Bet pircējam bija jauns, enerģisks Krievijas investors, kurš mudināja uz ātru darījumu, piedāvājot dažādus risinājumus. Tas, ka cena bija apstiprināta un Pircējam tika liegtas jebkādas iespējas to mainīt, radīja saspringtu vidi pārrunu veikšanai. Bez tam, pārdevējs negribēja uzņemties nekādas rūpes par ilgtermiņa īres līgumu laušanu.

Rezultāts

Silver Fox spēja veiksmīgi novadīt pārrunas un nodrošināt vienlaicīgu vienošanās parakstīšanu par īres līgumu laušanu sakarā ar ēkas pārdošanu. Darījums tika noslēgts rekordīsā laikā: pārrunas ilga 1,5 mēnesi, līgumu sagatavošana un parakstīšana — 2 nedēļas.

Darījuma specifika:
objekts: vēsturiska ēka (arhitektūras piemineklis) un divas pagalma ēkas, kopējā platība — 2 350 m2,
ir zemesgrāmatā reģistrēti īres līgumi.
Pircēja izvirzītais uzdevums:
iegādāties objektu, lai veiktu rekonstrukciju ar turpmāku apartamentu pārdošanu,
parakstīt vienošanos par līgumu laušanu ar visiem īrniekiem un dzēst attiecīgos ierakstus zemesgrāmatā.
Pārdevēja izvirzītais uzdevums:
pārdot bez liekām pulēm.

Darījuma norise

Objekts ilgāku laiku nebija pieprasīts sakarā ar saspīlētajām attiecībām īpašnieku starpā un citiem sarežģījumiem. Daudzi interesenti, kas vēlējās iegādāties viesnīcu, netika tālāk par sākotnējām pārrunām ar īpašnieku pārstāvjiem. Pārliecināt kārtējo investoru par drošas darījuma shēmas izstrādāšanu un tās veiksmīgas īstenošanas iespēju nebija viegli. Sākotnējās pārrunas ar pārdevējiem ilga 2 mēnešus. Vēl 4 mēneši bija nepieciešami, lai iesaistīto personu juristi vienotos par darījuma shēmas noteikumiem. Nākamo 5 mēnešu laikā pēc dokumentu paketes parakstīšanas līdzējiem bija jāizpilda uzņemtās saistības: atteikšanās no savstarpējām pretenzijām, nepieciešamo lēmumu saņemšana no dažādu instanču tiesām, visu apgrūtinājumu dzēšana.

Kāpēc maksāt starpniekam?! Atbildi uz šo jautājumu sniegs rezultāts, ko nodrošina sadarbība ar Silver Fox. OLGA SMIRNOVA

Rezultāts

Darījums tika veiksmīgi noslēgts 2012. gada novembrī. Ir pabeigta objekta rekonstrukcija. Viesnīca uzņema pirmos viesus 2014. gada sākumā.

Darījuma specifika:
objekts: divas blakus stāvošas ēkas Vecrīgā, kopējā platība — 4 150 m2,
vienas ēkas īpašnieks — Latvijas uzņēmums, kas pilnībā pieder Zviedrijas holdingam,
otrā ēka pieder 5 privātpersonām, Vācijas un Izraēlas pilsoņiem,
ir vairākas tiesvedības īpašnieku starpā,
ir apgrūtinājumi no trešo personu puses,
ierosināta mantojuma lieta ar bāriņtiesas iesaistīšanos.
Pircēja izvirzītais uzdevums:
iegādāties abas ēkas vienlaicīgi,
„sakārtot” objektu finansiālā un juridiskā ziņā: dzēst visus apgrūtinājumus,
izbeigt visas tiesvedības.
Pārdevēju izvirzītais uzdevums:
pārdot.

Darījuma norise

Pārrunas tiešā veidā neļāva panākt vienošanos par cenu. Kompromiss starp pārdevēju un pircēju tika atrasts, kad abas puses pārliecinājās par nepieciešamību pāriet no „master lease” pie tiešiem tirdzniecības centra apakšnomas līgumiem ar jauno īpašnieku. Pircējam tas nodrošināja reālu ienesīguma palielinājumu, kamēr pārdevējs atbrīvojās no rūpēm, ko sagādāja attiecību administrēšana ar „mazajiem” nomniekiem, un guva iespēju pilnībā pievērsties savai pamata uzņēmējdarbībai.

Silver Fox prot pārliecināt līdzējus
par kompromisu nepieciešamību. АNDRIS LONTONS

Paralēli tika panākta vienošanās par sadarbību ventilācijas un energoapgādes sistēmu modernizācijā, kas ilgtermiņa perspektīvā ļauj optimizēt ieņēmumus.

Rezultāts

Pārrunas ilga 10 mēnešus, kas ir absolūti pieņemami gadījumā, ja pircējam ir piesardzīgs investīciju fonds. Darījums tika pabeigts 2012. gada beigās!

Darījuma specifika:
objekts: lielveikala ēka
(3 810 m2),kas ir fiziski savienota ar līdzās esošo mājas un dārza preču veikalu,
objekta īpašnieks ir arī lielveikala galvenā nomnieka īpašnieks,
objekts kalpo par nodrošinājumu zviedru bankas izsniegtajam kredītam,
piedāvātā pārdošanas cena un nomas maksas likme nodrošināja Pircējam ne vairāk par 7% gadā
Pircēja izvirzītais uzdevums:
iegādāties objektu ar naudas plūsmu, kas nodrošina vismaz 8% ienesīgumu,
vienlaicīgi parakstīt nomas līgumu ar stabilu nomnieku,
panākt vienošanos un parakstīt līgumu ar blakus esošās ēkas īpašnieku par kopīgu komunālo tīklu izmantošanu.
Pārdevēja izvirzītais uzdevums:
pārdot objektu vienlaicīgi parakstot nomas līgumu par visa tirdzniecības centra nomu („master lease” līgums).

Darījuma norise

Darījuma sarežģītība slēpās nepieciešamībā pārņemt ar citu pircēju noslēgto pirkuma līgumu, kurš nespēja izpildīt tam uzliktos pienākumus līgumā atrunātajos termiņos. Bija būtiski svarīgi nemainīt sākotnēji saskaņotos noteikumus sakarā ar apgrūtināto saziņu ar īpašnieci, kura visas izmaiņas uztvēra piesardzīgi un atteicās iesaistīties tiešās pārrunās ar Pircēju.

Biju patīkami pārsteigts par Silver Fox darbinieku profesionalitāti, kā arī viņu prasmi risināt pārrunas sarežģītās situācijās. DMITRIJS ČALIJS

Pirkuma līguma pārņemšana notika, pārdodot iepriekšējā pircēja uzņēmuma kapitāla daļas. Uzslavējama ir investora drosme: izvērtējot acīmredzamo objekta potenciālu (zema pārdošanas cena), viņš ātri pieņēma lēmumu un pilnībā finansēja darījumu pats.

Rezultāts

Šobrīd aktīvi rit gatavošanās objekta rekonstrukcijai: projekta izstrāde tuvojas noslēgumam, visi dzīvokļi ir atbrīvoti no īrniekiem.

Darījuma specifika:
objekts: vēsturiska ēka, arhitektūras piemineklis, kopējā platība — 3 760 m2,
apgrūtinājums 36 īres līgumu veidā, no kuriem 12 ilgtermiņa līgumi,
nekustamā īpašuma īpašniece dzīvo ASV, darījuma noslēgšana uzticēta tās pilnvarotajām personām,
ir jau parakstīts objekta pārdošanas līgums ar nokavētiem samaksas termiņiem.
Pircēja izvirzītais uzdevums:
iegādāties objektu, lai veiktu tajā rekonstrukciju un pēc tam izpārdotu dzīvokļus,
pabeigt darījumu pēc iespējas īsākā laikā.
Pārdevēja izvirzītais uzdevums:
atkārtoti pārdot objektu, nemainot vienošanās, kas saskaņotas ar ASV dzīvojošo īpašnieci.